ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 15 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 Akt. A100018 Predškolsko obrazovanje Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 677.835,00 6.600,00 684.435,00 100,97% 32 Materijalni rashodi 26.500,00 5.600,00 32.100,00 121,13% 323 Rashodi za usluge 20.000,00 5.600,00 25.600,00 128,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.500,00 0,00 6.500,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 651.335,00 1.000,00 652.335,00 100,15% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 651.335,00 1.000,00 652.335,00 100,15% Akt. A100019 Osnovnoškolsko obrazovanje Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 3.800,00 0,00 3.800,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 800,00 0,00 800,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 800,00 0,00 800,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 Akt. A100020 Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 29.400,00 0,00 29.400,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 29.400,00 0,00 29.400,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 29.400,00 0,00 29.400,00 100,00% Akt. A100156 Sufinanciranje školskog pribora Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 26.550,00 0,00 26.550,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 26.550,00 0,00 26.550,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 26.550,00 0,00 26.550,00 100,00% Program 1008 Socijalna skrb 441.000,00 30.000,00 471.000,00 106,80% Akt. A100021 Novčana pomoć Funkcija: 1060 Stanovanje 28.000,00 0,00 28.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 28.000,00 0,00 28.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.000,00 0,00 28.000,00 100,00% Akt. A100022 Naknada za troškove stanovanja Funkcija: 1060 Stanovanje 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100023 Pomoć za novorođenče Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. A100024 Humanitarna djelatnost Crvenog križa Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% Akt. A100066 Financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima OŠ Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=