ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 156 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Tablica 80: Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva - Povjerenici civilne zaštite (i njihovi zamjenici): Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15) i članka 51. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10 i 03/13), Općinski načelnik Općine Sirač donosi Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Sirač (KLASA: 810-06/17-01/1, URBROJ: 2111/04-02-17-18). Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici imenovani su kako slijedi: - Za MO Donji Kraj – Pijanovo Brdo – 1 povjerenik civilne zaštite i 2 zamjenika povjerenika, - Za MO Orašje – Grižina – Japaga – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika, - Za MO Kip – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika, - Za MO Miljanovac – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika, - Za MO Šibovac – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika, - Za MO Bijela – Borki – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika, - Za MO Barica – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika, - Za MO Pakrani – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika. Kontakt podaci povjerenika civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.) Tablica 81: Prikaz sposobnosti operativnih snaga povjerenika i zamjenika povjerenika sustava civilne zaštite

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=