ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 18 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 38 Ostali rashodi 530.000,00 0,00 530.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% Akt. A100037 Javna vatrogasna postaja Grada Daruvara Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 455.000,00 10.000,00 465.000,00 102,20% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 455.000,00 0,00 455.000,00 100,00% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 220.000,00 0,00 220.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 235.000,00 0,00 235.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 0,00 10.000,00 10.000,00 382 Kapitalne donacije 0,00 10.000,00 10.000,00 Akt. A100038 Civilna zaštita Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Akt. A100039 Hrvatska gorska služba spašavanja Funkcija: 0220 Civilna obrana 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% Program 1013 Jačanje gospodarstva 203.720,00 0,00 203.720,00 100,00% Akt. A100041 LAG Bilogora-Papuk Funkcija: 0473 Turizam 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% Akt. A100087 Razvojna agencija Grada Daruvara Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 46.720,00 0,00 46.720,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 46.720,00 0,00 46.720,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 46.720,00 0,00 46.720,00 100,00% Akt. A100137 Potpora gospodarstvu Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 35 Subvencije 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% Program 1014 Potpora poljoprivredi 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% Akt. A100042 Poticanje poljoprivrede Funkcija: 0421 Poljoprivreda 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 35 Subvencije 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% Program 1019 Zaštita okoliša 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00% Akt. A100058 Redovne aktivnosti Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% Akt. K100067 Nabava opreme za zaštitu okoliša Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=