ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 192 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno: - MUP - Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorska – Policijska postaja Daruvar, - Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina, - Centar za socijalnu skrb Daruvar, - Caritas Bjelovarsko-bilogorske županije, - Hrvatske šume – UŠP Bjelovar – Šumarija Daruvar, - Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, - Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb, - Veterinarska stanica Daruvar d.o.o., - HEP ODS d.o.o, Elektra Križ, - Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, - Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, - Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, - Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, - Dom zdravlja Daruvar, - Opća bolnica Bjelovar, - Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Ilova – Pakra", - MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Bjelovar, - Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Bjelovarsko-bilogorske županije. Tablica 97: Analiza stanja sustava civilne zaštite – Područje reagiranja Tablica 98: Prikaz analize sustava civilne zaštite – ZBIRNO (područje preventive i područje reagiranja) ZAKLJUČAK: Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač i analizi stanja spremnosti sustava civilne zaštite, utvrđena je visoka spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Općine koji u slučaju nesreće mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa. U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje potrebno je uključiti redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima. Za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa, u prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač predlaže se sljedeća pravna osoba: - Osnovna škola Sirač, kao kapacitet za zbrinjavanje i pripremu obroka, Sirač, - "KOMUS" javna ustanova za obavljanje komunalnih djelatnosti, Sirač, - KRAJCER d.o.o. za prijevoz i usluge, Tomislavova 90, Sirač.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=