ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 193 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Slika 22: Vrednovanje rizika –ALARP načela Izvor: Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave na području Županije, 2016. god. Za sve navedene rizike prema ALARP načelima potrebno je osigurati sustav koji će periodički revidirati rizike kako bi se po potrebi poduzele potrebne mjere. ALARP načela – As Low As Reasonably Practicable – "nisko koliko je to razumno praktično"“, "koliko je god moguće u razumnim granicama umanjiti" – uključuje izračunavanje omjera u kojem se rizik stavlja na jednu stranu, a trud, sredstva, vrijeme i sl. uloženo u smanjivanje rizika na drugu. Ako se pokaže da je veliki nesrazmjer između njih, odnosno smanjenje rizika nezamjetno u odnosu na uložen trud, tada takve mjere nisu praktične. Primjena sigurnosnih mjera je obavezna ako njihova cijena nije uvelike nesrazmjerna sa smanjivanjem rizika. Kad su takve mjere primijenjene za rizike se kaže da su "nisko koliko je to razumno praktično" (eng. As Low As Reasonably Practicable – ALARP). To znači da su poduzeti koraci kako bi se kontrolirali rizici za život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku na određenom području. S obzirom na podatke dobivene procjenom rizika pomoću društvenih vrijednosti te njihovoga prikaza u matricama, rizici na području Općine vrednovani su na sljedeći način: Tablica 99: Prikaz rizika razvrstanih prema ALARP načelu – Vrednovanje rizika

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=