ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 47 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Tablica 86: Prikaz podataka GDCK Daruvar.......................................................................................................... 167 Tablica 87: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Gradskog društva Crvenog križa Daruvar......................... 167 Tablica 88: Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta................................................................................................................... 167 Tablica 89: Analiza stanja sustava civilne zaštite – Područje reagiranja - Epidemije i pandemije....................... 168 Tablica 90: Analiza stanja sustava civilne zaštite – Područje reagiranja – Ekstremne temperature...................... 171 Tablica 91: Analiza stanja sustava civilne zaštite – Područje reagiranja – Tuča................................................... 174 Tablica 92: Analiza stanja sustava civilne zaštite – Područje reagiranja – Mraz................................................... 178 Tablica 93: Analiza stanja sustava civilne zaštite – Područje reagiranja – Suša. .................................................. 182 Tablica 94: Analiza stanja sustava civilne zaštite – Područje reagiranja – Klizišta............................................... 186 Tablica 95: Analiza stanja sustava civilne zaštite – Područje reagiranja – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela. .................................................................................................. 191 Tablica 96: Analiza stanja sustava civilne zaštite – Područje reagiranja – Potres................................................. 195 Tablica 97: Analiza stanja sustava civilne zaštite – Područje reagiranja. .............................................................. 200 Tablica 98: Prikaz analize sustava civilne zaštite – ZBIRNO (područje preventive i područje reagiranja). ........ 200 Tablica 99: Prikaz rizika razvrstanih prema ALARP načelu – Vrednovanje rizika. .............................................. 202 POPIS SLIKA: Slika 1: Model prikaza HRN ISO EN 31 000 – Od procjene do upravljanja rizicima.......................................... 15 Slika 2: Prikaz položaja Općine Sirač u odnosu na Bjelovarsko-bilogorsku županiju........................................... 17 Slika 3: Prikaz rasporeda naselja na području Općine Sirač................................................................................... 19 Slika 4: Prikaz poljoprivrednih površina na području Općine................................................................................ 26 Slika 5: Prikaz odstupanja srednje mjesečne temperature zraka za 2020. god....................................................... 67 Slika 6: Prikaz odstupanja srednje mjesečne temperature zraka za lipanj 2021. god.. .......................................... 68 Slika 7: Pregled odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u zimi 2019./2020. god.................................... 69 Slika 8: Prikaz prostorne raspodjele indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na branjenom području RH – 1981.-2000. god................................................................................................................. 78 Slika 9: Srednji datumi početka i završetka razdoblja s mrazom na području RH................................................ 85 Slika 10: Prikaz standardnog oborinskog indeksa (SDI) za lipanj 2021. god.......................................................... 92 Slika 11: Prikaz odstupanja količine oborina za lipanj 2021. god............................................................................ 94 Slika 12: Prikaz nagiba terena za RH...................................................................................................................... 100 Slika 13: Prikaz osnovnih elemenata klizišta. ......................................................................................................... 101 Slika 14: Prikaz osnovnih tipova klizanja prema mehanizmu kretanja. ................................................................. 101 Slika 15: Prikaz pokazatelja nastanka klizanja........................................................................................................ 102 Slika 16: Prikaz kopnenih vodenih tijela na području Općine................................................................................ 113 Slika 17: Prikaz epicentara potresa iz Hrvatskog kataloga potresa do kraja 2015. god. unutar područja omeđenog s 42° i 47° sjeverne geografske širine te 13° i 20° istočne geografske dužine...... 126 Slika 18: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 95 godina..................................................... 127 Slika 19: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 475 godina................................................... 128 Slika 20: Karta potresnih područja za povratni period od 95 god. za dio Bjelovarsko-bilogorske županije......... 133 Slika 21: Karta potresnih područja za povratni period od 475 god. za dio Bjelovarsko-bilogorske županije....... 133 Slika 22: Vrednovanje rizika – ALARP načela. ...................................................................................................... 201 POPIS GRAFIKONA: Grafikon 1: Prikaz tjednog kretanja gripe tijekom sezona 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020. god.................. 57 Grafikon 2: Prikaz standardnog oborinskog indeksa (SPI) za lipanj 2021. god., za područje Grada Daruvara županije.................................................................................................... 93

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=