ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 46 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Tablica 51: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Klizišta......................................................................................................... 109 Tablica 52: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Klizišta....................................................................................... 109 Tablica 53: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta. .................................... 109 Tablica 54: Pregled Dionice D.6.14. Lijeva obala rijeke Bijele, Janja Lipa - tvornica vapna, rkm 0+000 do 35+180, nasip km 0+000-0+800; km 0+000-4+260; km 0+000-2+010; km 0+000-1+140.......... 115 Tablica 55: Pregled Dionice D.6.15. - Desna obala rijeke Bijele, Janja Lipa - tvornica vapna, rkm 0+000 do 35+180, nasip km 0+000-1+140; km 0+000-0+480; km 0+000-7+460; km 0+000-0+860; km 0+000-2+810; km 0+000-0+340.................................................................................................... 117 Tablica 56: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava........................................................................................................ 122 Tablica 57: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava........................................................................................................ 122 Tablica 58: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava......................................................................................................... 123 Tablica 59: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava....................................................... 123 Tablica 60: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava...................................................................................... 123 Tablica 61: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Poplava..................................... 123 Tablica 62: Prikaz učestalosti potresa na području gradova Bjelovarsko-bilogorske županije za povratni period od 125 god. (1879.-2003.). .................................................................................... 126 Tablica 63: Prikaz veze opisanog MCS stupnja te pripadajuće numeričke vrijednosti vršnog ubrzanja. ............. 129 Tablica 64: Moguće posljedice potresa jačine VI°, VII° i VIII° MCS ljestvice.................................................... 130 Tablica 65: Prikaz mogućih šteta uslijed potresa.................................................................................................... 136 Tablica 66: Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama te nastale građevinske štete pri potresu VII° MCS. ..... 139 Tablica 67: Prikaz stupnjeva oštećenja s brojem ugroženih stanovnika pri potresu jačine VII° MCS. ................ 140 Tablica 68: Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina...................................................... 142 Tablica 69: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres........................................................................................................... 142 Tablica 70: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres........................................................................................................................... 143 Tablica 71: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres. .......................................................................................................... 143 Tablica 72: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres.......................................................... 144 Tablica 73: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres......................................................................................... 144 Tablica 74: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Potresa...................................... 144 Tablica 75: Analiza sustava civilne zaštite - Područje preventive.......................................................................... 153 Tablica 76: Prikaz spremnosti kapaciteta čelnih osoba sustava civilne zaštite...................................................... 154 Tablica 77: Prikaz spremnosti kapaciteta Stožera civilne zaštite............................................................................ 155 Tablica 78: Prikaz spremnosti kapaciteta koordinatora na lokaciji sustava civilne zaštite.................................... 155 Tablica 79: Prikaz spremnosti operativnih snaga VZO Sirač................................................................................. 156 Tablica 80: Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva. ............................................................................... 158 Tablica 81: Prikaz sposobnosti operativnih snaga povjerenika i zamjenika povjerenika sustava civilne zaštite. ....................................................................................................................................... 159 Tablica 82: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite........... 160 Tablica 83: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta udruga. ............................................................................... 161 Tablica 84: Pregled opreme HGSS Stanice Bjelovar.............................................................................................. 162 Tablica 85: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) – Stanica Bjelovar................................................................................................................... 165

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=