ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 60 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Sukladno ARKOD podacima, završno s 2020. godinom, na području Općine registrirano je ukupno 220 poljoprivrednih gospodarstva s ukupno 1.395 ARKOD parcela, ukupne površine 997,47 ha. Na području Općine, sukladno ARKOD podacima završno s 2020. godinom, registrirano je ukupno 822,26 ha oranica, 193,26 ha livada, 90,29 pašnjaka, 0,95 ha vinograda, 193,48 ha voćnjaka, 7,88 ha mješovitih višegodišnjih nasada, 0,67 ha ostale vrste uporabe zemljišta, 2,75 ha privremeno neodržavanih parcela, ukupno 1.311,53 ha parcela. Slika 4: Prikaz poljoprivrednih površina na području Općine Izvor: Geoportal, DGU, 2021.god. Poljoprivredno zemljišne površine nisu pogodne za značajnije okrupnjavanje i za razvoj intenzivne poljoprivrede ali su pogodne za razvoj malih obiteljskih gospodarstava, razvoj voćarstva i povrtlarstva po sistemu ekološke proizvodnje i za razvoj seoskog turizma, te je potrebno poticati takve aktivnosti i djelatnosti. • Gospodarstvo U Općini nedostaju smještajni kapaciteti, kako za potrebe poslovnih partnera koji dolaze u Općinu kontinuirano tokom cijele godine tako i za razvoj turističkih usluga za što Općina ima velike potencijale. Kvalitetno uređenje središta mjesta Sirač sa sadržajima koji su potrebni turistima, prolaznicima i domaćem stanovništvu mogu ostvariti pretpostavke za jači razvoj turističke djelatnosti u Općini, za pružanje optimalnijih uvjeta za poslovne goste i konačno za stvaranje dobre društvene klime koja će zadržavati mlade iz Sirača i biti pretpostavka za dolazak visokostručnih kadrova u Općinu. Predstavnici "industrijskog" dijela gospodarstva ističu svoje razvojne planove prema kojima će se njihovi volumeni prometa značajno povećati, a time će se otvarati i nova radna mjesta i znatne potrebe za visokostručnim kadrovima. U tom smislu treba usmjeravati aktivnosti na sadržaj koji će pomoći osiguranju potrebne kadrovske strukture. Planovi na uređenju komunalne i prometne infrastrukture i aktivnosti koje se na tom planu provode dobra su podloga i pretpostavka za razvoj gospodarstva i za podizanje kvalitete življenja u Općini te je istu praksu potrebno nastaviti. Od mineralnih i ne mineralnih sirovina na području Općine organizirano se iskorištava jedino građevinski kamen. Njegovo iskorištavanje je od davnina utjecalo, a danas (nakon bitno umanjene uloge poljoprivrede) je i glavni pokretač razvoja cijele Općine. Jedina tvrtka koja direktno iskorištava građevinski kamen je "Kamen" d.d. Sirač. Tvrtka u posljednje vrijeme i sama bitno širi dijapazon djelatnosti, a osigurava i osnovnu sirovinu za razvoj industrije građevnih materijala i građevinarstva. U tablici koja slijedi predočeni su podaci dostupni na portalu "Digitalna komora".

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=