ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 69 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK • Telekomunikacijski sustavi Fiksna telekomunikacijska mreža je za područje Općine uspostavljena. Mreža mobilnih telekomunikacija uspostavlja se paralelno s razvojem navedenog sustava u čitavoj Županiji. • Vodoopskrba i odvodnja Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obuhvaća naselja Sirač, Miljanovac, Pakrani, Bijela i Donji Borki. Stanje vodoopskrbe na području Općine Sirač koncentrirano je uz općinsko središte i bližu okolicu, dok je ostalo područje nepokriveno vodovodnom mrežom. Područje Općine Sirač nalazi se u vodoopskrbnoj zoni "Daruvar" (zona 1). Za potrebe vodoopskrbnog sustava zahvaćaju se površinskim zahvatom vode Pakre (Bijele), neposredno nizvodno od ušća Sloboštine u Pakru. Uz zahvat izgrađen je manji pjeskolov radi zaštite cjevovoda od habanja. Zahvaćena voda se gravitacijskim cjevovodom, izvedenim od azbest cementa, dužine 6,821 m dovodi do uređaja za pročišćavanje. Ovaj cjevovod može gravitacijom propustiti 56,7 l/s, dok je uređaj za pročišćavanje predviđen za opterećenje od 57 l/s. Nakon pročišćavanja, voda se magistralnim cjevovodom izvedenim od azbest cementnih cijevi transportira prema Daruvaru i ograncima za Bijelu, Sirač i Pakrane. Krajem 70-ih uočen je nedostatak vode u ljetnim mjesecima, što je tražilo čišćenje cjevovoda kako bi se vratila projektirana propusnost cjevovoda. Ta mjera nije bila dovoljna, jer je povećana potrošnja vode zahtijevala dodatne zahvate na povećanju propusnosti. Zbog toga su 1980. godine projektirane, a 1982. godine i izvedene precrpne stanice na dovodu sirove i čiste vode. Ugradnjom ovih precrpnih stanica povećana je propusna moć dovoda sirove vode na 84 l/s i čiste vode na 80 l/s. Nakon nekog vremena ponovno se osjećalo pomanjkanje vode u ljetnom sušnom periodu, pa se 1996. godine prišlo izgradnji pomoćnog vodozahvata nizvodno od postojećeg na rijeci Pakri. Ogranci za vodoopskrbu Bijele, Pakrana i Sirača rađeni su postupno. Tijekom 1997. godine izgrađena je prva faza vodospreme za Sirač kapaciteta 400 m3, koja se nalazi u Pakranima. Također, izgrađen je i opskrbni cjevovod za Sirač dužine 2.345 m te vodovodna mreža kroz naselje. Voda se gravitacijskim putem dovodi do naselja Sirač, dok unutar mreže postoje precrpne stanice koje omogućuju opskrbu dijelova naselja koja su na povišenim terenima. Vodovodna mreža naselja Barica je izvan sustava distributera, lokalnog karaktera s vlastitim izvorištem te bez sustavne kontrole kvalitete vode. - Broj korisnika: 527 - Broj kućanstva u sustavu vodoopskrbe: 493 - Broj pravnih osoba u sustvu vodoopskrbe: 34. Popis vodosprema s kapacitetom: - Vodosprema Pakrani (Sirač) 400 m3. Popis filtarskih, crpnih i klorinatorskih stanica: - Vodozahvat Pakra – Sloboština - Pumpna stanica sirove (nefiltrirane) vode Sirač - Pumpna stanica obrađene (filtrirane) vode Pakrani - Pročistač pitke vode (filteri, klorinatorska stanica) Donji Borki - Pumpna stanica Ulica Ljudevita Gaja, Sirač - Pumpna stanica Branimirova ulica, Sirač - Pumpna stanica Frankopanska ulica, Sirač. 2.10. Prirodno-kulturni pokazatelji na području Općine 2.10.1. Prirodni pokazatelji • Prirodna baština Prema podacima iz Prostornog plana uređenja Općine Sirač I. Izmjene i dopune, na području Općine evidentirane su prirodne vrijednosti, značajni krajobraz: - Kanjon rijeke Pakre, - Vrani kamen. - Nacionalna ekološka mreža. Ekološka mreža Republike Hrvatske, proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži ("Narodne novine", broj 124/2013) te izmijenjena Uredbom o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži ("Narodne novine", broj 105/15).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=