ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 70 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Mreža Natura 2000 predstavlja područja ekološke mreže Europske unije. Ekološku mrežu RH (mrežu Natura 2000) prema članku 6. Uredbe o ekološkoj mreži ("Narodne novine", broj 124/13, 105/15) čine: područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, te prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju): - Trbušnjak – Rastik: HR2000174, - Bijela: HR2001403, - Pakra i Bijela: HR2001330. 2.10.2. Kulturni pokazatelji • Kulturna i povijesna baština Stari grad Sirač: Stari grad Sirač je srednjovjekovna turska kamena utvrda visinskog tipa iz 14. st. na istaknutoj poziciji - klisuri u središtu naselja Sirač na izlazu rijeke Bijele iz masiva Papuka. Nije utvrđeno, ali se vjeruje da su grad Sirač sagradili Templarci, vitezovi za vrijeme Pape Klementa V. 1309. godine. Od 1763. godine, nakon dugogodišnje vladavine Turaka na ovim prostorima, vlasnik Sirača postaje Antun Janković koji kupuje posjed za 40.000 forinti. Grad Sirač je zidan lomljenim kamenom s vapnenim malterom. Od građevinskih elemenata ostao je sačuvan samo sjeverni bedem s djelomično građevinskim i konzervatorskim saniranim sjeveroistočnim uglom (1998). Ostala struktura bedema i dalje je podložna atmosferlijama i eroziji te s podziđem s istočne strane utvrde na litici klisure zahtjeva građevinsku sanaciju i konzervaciju jer je statički nesigurna. Građevni elementi i odroni zemljišta ugrožavaju stambene objekte u podnožju. Ostali bedemi, temelji unutrašnjih prostorija i podziđa nalaze se cca. 10-20 cm ispod nivoa terena. Sondažna arheološka iskopavanja 2002. su pokazala potrebitost građevinske i konzervatorske sanacije jer im je struktura teško oštećena vađenjem kamena kao sekundarnog građevinskog materijala. Park branitelja Sirača: Spomen obilježje Park branitelja Sirača otkriveno je 26. studenoga 2005. godine, na dan kada je 1991. godine formirana IV. četa 52. samostalnog bataljuna ZNG-a sastavljena od Sirčana. Do toga dana žrtve Domovinskog rata nisu imale adekvatno spomen obilježje osim velikog križa na mjesnom groblju. Park je projektiran tako da je na središnjem i dominantnom mjestu postavljeno glavno spomen obilježje od velikog prirodnog kamenog bloka iz siračkog kamenoloma, a oko njega po parku je razasuto 12 manjih stijena koje simboliziraju naših 12 poginulih branitelja. Na svakoj od tih stijena upisani su samo njihovi nadimci po kojima su zvani u Siraču. Park skulptura: Park skulptura službeno je otvoren 5. lipnja 2008. godine. U Općini se održavaju kiparske kolonije, a radovi se izlažu u siračkom Parku skulptura u sklopu upravne zgrade Kamena. "Svetnja" – Križni put: Križni put počinje na parkiralištu uz potok Željnjak, a nastavlja se preko stiliziranog drvenog mosta, serpentinama kroz šumu, sve do izvora "Svetnja" na vrhu brda, koji se nalazi na samom završetku križnoga puta. Manastir Pakra: Manastir Pakra nalazi se sedam kilometara uzvodno od Sirača prema Purnici, udaljen od Daruvara 12 km, u kanjonu rijeke Pakre po kojoj je dobio ime. Okružen je prelijepom prirodom, a pripada brdsko-planinskom dijelu (planina Papuk), nazvanom Zabrđe. Benediktinski samostan Svete Marije: Bela je u srednjem vijeku bila vlastelinstvo i značajno crkveno središte te trgovište sa sjedištem u današnjem selu Bijela. U ovom mjestu se 1234. godine najprije spominje benediktinska opatija Sv. Margarite "de Bela" koja je u srednjem vijeku bila najznačajnija benediktinska opatija u Slavoniji. Pretpostavlja se da su opatiju izgradili templarski vitezovi nakon povratka iz Palestine, ali postoji i mišljenje da ga je izgradila plemićka porodica Tiboldović od Stupčanice i da se isprva zvao "manasterium Bela sive Grab". Prema nekim pisanim zapisima ovaj se samostan spominje 1332. godine u pismu Ivana XXII. Položaj na kojem se samostan nalazi mještani

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=