ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 89 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK 6.2.4. Kontekst – Ekstremne temperature Sustavnim praćenjem klimatoloških prilika Hrvatske utvrđen je trend porasta prosječne temperature, promjene količine padalina, kao i veće varijacije klime. Nastavi li se sadašnji trend, u idućih 30 godina na području Hrvatske zimi se očekuje porast temperature do 0,6 °C, a ljeti do 1 °C, dok se će se količina oborina neznatno mijenjati. U razdoblju između 2040. i 2070. godine očekuje se još veći porast prosječne mjesečne temperature između 1,6 °C i 3 °C, a količina oborina na obali značajno će se smanjiti tijekom ljetnih mjeseci. Promjena klime direktno utječe na način gospodarenja vodama, bilo da se radi o većoj potrebi za navodnjavanjem poljoprivrednih površina (povećanje temperature) ili potrebi za većim stupnjem obrane od visokih voda (povećanje oborina). Smanjenjem količine oborina dolazi do pada vodnoga lica te je potrebno uložiti veću energiju za crpljenje podzemne vode. Slijedom navedenoga, klimatološke značajke prepoznate su kao izražen i bitan problem te izazov u budućem planiranju korištenja voda u Republici Hrvatskoj. Područje Općine Sirač, kao i područje Bjelovarsko-bilogorske županije pripada, prema Koppenovoj klasifikaciji, toploj klimi umjerenog kišnog tipa, bez izrazito sušnog razdoblja (C), u kojoj je srednja temperatura najhladnijeg mjeseca između -3°C i 18°C. Srednja temperatura najhladnijeg mjeseca je oko 0°C, a srednja temperatura najtoplijeg mjeseca nije veće od 22° (b). Padaline su podjednako raspoređene rijekom cijele godine (cf), s tim da manje količine padnu u hladnom dijelu godine (cfw). Tijekom godine su izražena dva maksimuma padalina – rano ljeto i kasna jesen, što se označuje oznakom (x). Potpuna definicija klimatskog tipa je Cfwbx. Tablica 32: Prikaz ugroženih skupina stanovništva u periodu toplinskog vala Ugrožene skupine društva Broj stanovnika Djeca (0-4) godina 99 Osobe starije od 65 godina 455 Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 156 Građevinarstvo 68 Stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prema potrebi za pomoći druge osobe i korištenju pomoći druge osobe 552 UKUPNO: 1.330 Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine Slika 5: Prikaz odstupanja srednje mjesečne temperature zraka za 2020. god. Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2020. god.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=