ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 95 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK 6.2.7. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Ekstremne temperature) 6.2.8. Izvor podataka 1. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2020. god.) 2. Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. god. 3. Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016. god. 4. Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 65/16) 5. Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016. god., Izmjene i dopune iz 2019. god. 6. Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave na području županije, 2016. god. 7. Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21). 6.3. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline) 6.3.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava tuče na području Općine

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=