ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 104 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 "Županijski glasnik" službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija Ulica Dr. Ante Starčevića 8 − Glavni i odgovorni urednik: Ivana Legin, dipl. iur., telefon: (043) 278-121 − Pretplata za 2021. godinu iznosi 450,00 kuna − Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar − Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvje-te i sporta − Poštarina plaćena u HP Bjelovar. Stranica 66 67 67 67 68 85 89 89 91 92 Stranica 93 95 96 96 96 97 101 101 101 78. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 79. Odluka o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač 80. Zaključak o pokretanju postupka za izradu akumulacije na vodotoku Bijela 81. Zaključak o uvođenju potpore za obnovljive izvore energije u Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji 82. Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu 83. III. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 84. I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2022. godinu 85. II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2022. godinu 86. I. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 87. Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2017./18. godine 88. Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2018./19. godine 89. Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2019./20. godine 90. Odluka o oslobađanju obveze vraćanja stipendije 91. Odluka o oslobađanju obveze vraćanja stipendije 92. Odluka o oslobađanju obveze vraćanja stipendije 93. III. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2022. godinu 94. Suglasnost na prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač 95. Očitovanje o usklađenosti prijedloga cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač trgovačkog društva Darkom d.o.o. Daruvar sa Zakonom o gospodarenju otpadom 96. Odluka o dodjeli naknade učenicima Osnovne škole Sirač za školski pribor i drugi obrazovni materijal

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=