ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 103 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Stranica 1 1 2 3 3 3 10 10 10 11 Stranica 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 17 AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 122. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Bjelovar za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Bjelovarsko-bilogorske županije, u razdoblju od 2021. do 2036. godine, za investicijsko ulaganje u izgradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, KLASA: 500-01/21-01/1, URBROJ: 2103/1-01-21-69, od 16. srpnja 2021. godine 123. Odluka o dopuni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Općoj bolnici Bjelovar za izgradnju i opremanje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, KLASA: 400-01/17-01/38, URBROJ: 2103/1-01-17-02, od 19. travnja 2017. godine 124. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Opće bolnice Bjelovar za potpisivanje ugovora o dugoročnom kunskom kreditu, KLASA: 500-01/20-01/6, URBROJ: 2103/1-01-20-127, od 17. prosinca 2020. godine AKTI ŽUPANA 186. Odluka o povećanju sredstava za rad udruga Bjelovarsko-bilogorske županije 187. Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije 188. Odluka o obrascu izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi 189. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Bjelovarskobilogorske županije za 2022. godinu 190. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o donošenju Plana nabave za 2023. godinu Opće bolnice Bjelovar 191. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o VII. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar 192. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu Opće bolnice Bjelovar 193. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju 194. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju 195. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Čazma 196. Zaključak o davanju suglasnosti Srednjoj školi August Šenoa Garešnica za pokretanje postupka ishođenja rješenja pa početak izvođenja gimnazijskog programa obrazovanja – Jezična gimnazija u školskoj godini 2023./2024. 197. Zaključak o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za uvođenje novog obrazovnog programa – Veterinarski tehničar 198. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Daruvar 199. Zaključak o davanju suglasnosti na V. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini 200. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar 201. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar 202. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Doma učenika srednjih škola Bjelovar 203. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Čazma 204. Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije 205. Pravilnik o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije OPĆINA SIRAČ 77. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu SADRÆAJ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=