ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 57 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Tablica 13. Izvršene pomoći Općine Sirač za 06/2022. godine Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu 57.508,00 kune u prvih šest mjeseci 2022. godine. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Sirač. Unutar ove skupine rashoda nalaze se i rashodi za stipendije studentima i učenicima, novčana donacija za novorođenu djecu i oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa (potpora mladih obitelji). Tablica 14. Izvršene naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Općine Sirač za 06/2022. godine Ostali rashodi Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. U prvih šest mjeseci 2022. godine ostvarene su u iznosu 268.730,00 kuna. Rashodi za tekuće i kapitalne donacije odnose se na financiranje: • programa javnih potreba u kulturi, • javnih potreba u sportu, • socijalnoj skrbi, • vjerskih zajednica • političkih stranaka i udruga, • izgradnje komunalne infrastrukture (plinovod, vodovod, kanalizacija). Tablica 15. Izvršeni ostali rashodi Općine Sirač za 06/2022. godine 2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 847.780,55 kune. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu ne proizvedene i proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=