ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Broj 1 - GODINA MMXXIII. Bjelovar, 28. veljače 2023. ISSN 1331-3819 akti županA 1. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o dopuni Odluke o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac, KLASA: 081-04/22-01/29, URBROJ: 2103-09-22-1 I. U Odluci o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac, KLASA: 081-04/22-01/29, URBROJ: 2103-09-22-1 od 30. prosinca 2022. godine iza točke I. dodaje se točka II. koja glasi: "II. Za predsjednika Radne skupine imenuje se Zlatko Pavičić, dipl. ing. agr. Predsjednik saziva sjednice Radne skupine koje će se održati ako je nazočna većina članova, a u iznimnim slučajevima mogu se održati i elektronskim putem." II. Ostale točke u Odluci ostaju nepromijenjene, a dosadašnje točke II., III. i IV. postaju točke III., IV. i V. III. Ova dopuna Odluke stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/29 URBROJ: 2103-09-23-2 U Bjelovaru, 16. siječnja 2023. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 2. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) i Odluke o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o imenovanju članova Kontrolne radne skupine za provjeru prijava štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=