ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 I. U Kontrolnu radnu skupinu u postupku dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine (dalje u tekstu: Kontrolna radna skupina) imenuju se: 1. Mihaela Hađasija Čauš, za područje Grada Čazme, 2. Snježana Stanša, za područje Grada Grubišnog Polja, 3. Dragan Lučić, za područje Općine Berek, 4. Ljerka Baričević, za područje Općine Veliki Grđevac, 5. Željko Diebalo, za područje Općine Ivanska, 6. Tatjana Malez, za područje Općine Velika Trnovitica, 7. Sandra Majerović, za područje Općine Đulovac, 8. Tajana Glogovšek, za štete nastale u poljoprivredi na području svih, prirodnom nepogodom pogođenih jedinica lokalne samouprave, 9. Helena Herceg, za štete nastale u poljoprivredi na području svih, prirodnom nepogodom pogođenih jedinica lokalne samouprave. II. Kontrolna radna skupina navedena točkom I. ove Odluke, imenovana je kao neovisna, interna skupina sastavljena od službenika Bjelovarsko-bilogorske županije, sa ciljem dodatne kontrole zahtjeva za isplatom sredstava pomoći dostavljenih od jedinica lokalne samouprave pogođenih prirodnom nepogodom, te na taj način osiguravanja namjenskog trošenja sredstava pomoći. III. Zadužuju se imenovani službenici, navedeni točkom I. ove Odluke, za provjeru potpunosti potrebne dokumentacije po svakom korisniku za kojeg je jedinica lokalne samouprave dostavila istu, za usporedbu podataka navedenih u registru šteta sa dostavljenim podacima, pravovremenu dostavu obrađenih podataka, te ažurno i uredno vođenje dokumentacije predmeta kontrole. IV. Po završetku kontrole dostavljene dokumentacije, članovi Kontrolne skupine dužni su izraditi završnu zbirnu tablicu sa ukupnim iznosom opravdanih troškova nastale štete, te ju dostaviti Upravnom odjelu za financije Bjelovarsko-bilogorske županije radi isplate sredstava pomoći stradalim jedinicama lokalne samouprave, a sukladno točki III. Odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine ("Županijski glasnik", broj 12/22). V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-03/22-01/4 URBROJ: 2103-02-23-47 U Bjelovaru, 27. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 3. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine ("Županijski glasnik", broj 11/22), Župan Bjelovarskobilogorske županije donio je ODLUKU o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac I. U Stručnu radnu skupinu za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine (dalje u tekstu: Stručna radna skupina) imenuju se: 1. Mario Ivanović, Grad Čazma 2. Tony Dvoržak, Grad Grubišno Polje 3. Ivana Cindrić Jurčević, Općina Berek 4. Igor Đurek, Općina Veliki Grđevac 5. Nikolina Pavlović, Općina Ivanska 6. Adrijana Župljanin, Općina Velika Trnovitica 7. Josip Kastmiler, Općina Đulovac 8. Dragan Lučić, Bjelovarsko-bilogorska županija 9. Suzana Raguž Pehar, Bjelovarsko-bilogorska županija 10. Arijana Andri, Bjelovarsko-bilogorska županija 11. Tajana Glogovšek, Bjelovarsko-bilogorska županija 12. Zlatko Pavičić, Bjelovarsko-bilogorska županija II. Stručna radna skupina odgovorna je za obradu zahtjeva zaprimljenih od nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave pogođenih prirodnom nepogodom, a sukladno kriterijima navedenim u Odluci o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine ("Županijski glasnik", broj 12/22). III. U cilju dodatne kontrole namjenskog trošenja sredstava pomoći, župan Bjelovarsko-bilogorske županije imenovat će Kontrolnu radnu skupinu u postupku dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=