ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 35 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Stranica 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 Stranica 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 22 22 24 27 26. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o privremenom korištenju/najmu prostora i opreme školsko-sportske dvorane Osnovne škole Ivanska 27. Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar za priključenje građevine na plinski i vodovodni distribucijski sustav 28. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće za pokretanje nabave za radove i opremu školske kuhinje i blagovaone u matičnoj školi 29. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće za pokretanje nabave za radove i opremu video-nadzora u matičnoj školi 30. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Turističkougostiteljske i prehrambene škole Bjelovar 31. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar 32. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje škole "August Šenoa" Garešnica 33. Zaključak 34. Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 35. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 36. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku kojom se prihvaća ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Doma zdravlja Bjelovarskobilogorske županije 37. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijalista ortopedije i traumatologije, na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica u Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar 38. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju 39. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju 40. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju 41. Zaključak o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića iz Grubišnog Polja za sklapanje Ugovora o najmu školskog stana 42. Zaključak o Popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini 43. Rješenje o razrješenju članice Školskog odbora Srednje škole Čazma 44. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Čazma 45. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje 46. Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije 47. Rješenje o imenovanju predsjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarskobilogorske županije 48. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga 49. Zaključak o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar na utrošak viška prihoda iz 2022. godine. OPĆINA SIRAČ 1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sirač za 2023. godinu 2. Odluka o pomoći za novorođeno dijete u obitelji u 2023. godini 3. Plan javne nabave Općine Sirač za 2023. godinu 4. V. izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2022. godinu "Županijski glasnik" službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija Ulica Dr. Ante Starčevića 8 − Glavni i odgovorni urednik: Ivana Legin, dipl. iur., telefon: (043) 278-121 − Pretplata za 2023. godinu iznosi 59,73 EUR − Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar − Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i sporta − Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=