ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 34 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Stranica 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 Stranica 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 akti župana 1. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac, KLASA. 081-04/22-01/29, URBROJ: 2103-09-22-1 2. Odluka o imenovanju članova Kontrolne radne skupine za provjeru prijava štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac 3. Odluka o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac 4. Odluka o raspuštanju Školskog odbora Osnovne škole Čazma, Alojza Vulinca 22, Čazma 5. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Bjelovarskobilogorske županije za 2023. godinu 6. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac 7. Odluka o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za palijativnu skrb na području Bjelovarsko-bilogorske županije 8. Odluka o financiranju intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda (STEMI) 9. Odluka o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Doma za starije osobe Bjelovar za 2023. godinu 10. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2023. godini 11. Plan prijma u službu u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu 12. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Slavka Kolara Hercegovac za sklapanje Ugovora za nabavku mesa i mesnih proizvoda 13. Zaključak o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi Jana Amosa Kamenskog za nabavku kombi vozila 14. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Sirač na Odluku o davanju na privremeno korištenje prostora i opreme školsko sportske dvorane 15. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica na Odluke Školskog odbora 16. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica na Cjenik najma školsko-sportske dvorane 17. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Veliko Trojstvo za potpisivanje kupoprodajnog ugovora za nabavku kombi vozila 18. Zaključak o prihvaćanju Elaborata o provedenom popisu imovine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 19. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Bjelovar 20. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Obrtničke škole Bjelovar 21. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Doma za starije osobe Bjelovar 22. Zaključak o davanju suglasnosti Turističkougostiteljskoj i prehrambenoj školi za sklapanje ugovora o zakupu dijela prostor u holu školske zgrade za postavljanje samoposlužnog aparata 23. Zaključak o davanju suglasnosti Turističkougostiteljskoj i prehrambenoj školi na Odluke Školskog odbora o visini najamnine školskog prostora 24. Zaključak o davanju suglasnosti Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora 25. Zaključak o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Bjelovar na Prijedlog odluke o utrošku vlastitih prihoda ostvarenih u 2022. godini SADRÆAJ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=