ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 22 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Navedeni iznosi izra!eni su u EUR valuti Str.5 rptE2PR III. IZMJENE I DOPUNE PRORA"UNA OP#INE SIRA" ZA 2023. GODINU B.Ra!un financiranja/zadu"ivanja Ra#un/ Pozicija 1 Opis 2 Plan prora#una 2023.g 3 Pove"anje/ smanjenje 4 Novi plan 2023.g 5 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 0,00 0,00 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0,00 0,00 0,00 8 Primici od financijske imovine i zadu'ivanja 23.911,00 0,00 23.911,00 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 23.911,00 0,00 23.911,00 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, gra&anima i ku"anstvima 23.911,00 0,00 23.911,00 UKUPNO 23.911,00 0,00 23.911,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=