ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 21 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Navedeni iznosi izra!eni su u EUR valuti Str.4 rptE2PR III. IZMJENE I DOPUNE PRORA"UNA OP#INE SIRA" ZA 2023. GODINU A.Ra!un Rashoda i izdataka Ra#un/ Pozicija 1 Opis 2 Plan prora#una 2023.g 3 Pove"anje/ smanjenje 4 Novi plan 2023.g 5 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 59.130,99 101.155,02 160.286,01 451 Dodatna ulaganja na gra&evinskim objektima 57.138,99 101.155,02 158.294,01 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.992,00 0,00 1.992,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 0,00 0,00 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0,00 0,00 0,00 UKUPNO 1.560.997,25 179.827,38 1.740.824,63

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=