ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 40 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Članak 4. III. Izmjene Proračuna Općine Sirač za 2023.g objaviti će se u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije i na Internet stranicama Općine Sirač, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave. KLASA: 400-01/23-01/5 URBROJ: 2103-17-01-23-1 U Siraču, 16.08.2023. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=