ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 42 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 troškova ugovora o djelu (Voditelj programa). RAZDJEL 002.JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Program 1005 Javna uprava i administracija se smanjuje za 10.579,96 € te sada iznosi 269.339,23 €, a odnosi se na: - Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje se povećava za 44,04 €, a odnosi se na jubilarnu nagradu. U II. Izmjenama je bilo planirano 300,00 €, omaškom su izostavljeni doprinosi za zdravstveno osiguranje. - Aktivnost Zajednički troškovi službi se smanjuje za 1.620,00 €, a odnosi se na usluge odvjetnika i pravnog savjetnika, odnosno odvjetničke usluge (za 1.820,00 €). Unutar aktivnosti došlo je i povećanja troškova licenci (za 200,00 €). - Aktivnost Javni radovi – Revitalizacija javnih površina se smanjuje za sveukupan planirani iznos od 9.004,00 € iz razloga što u 2023. godini neće biti istih. Program 1006 Upravljanje imovinom se povećava za 102.575,76 € te sada iznosi 239.776,06 €, a odnosi se na: - Aktivnost Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma se povećava za 66.955,98 € za građevinske radove i stručni nadzor. Unutar aktivnosti došlo je i do smanjenja troškova opreme za kuhinju (za 664,00 €). - Aktivnost Izgradnja civilne streljane se povećava za 15.063,27 €. - Aktivnost Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića se smanjuje za 15.614,53 €. - Otvara se nova Aktivnost Izgradnja dječjeg igrališta u iznosu od 32.871,04 € (u sklopu Parka branitelja, sve su informacije iznesene u Općem dijelu proračuna kod prihoda). - Aktivnost Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme se povećava za 3.300,00 € sukladno dosadašnjem izvršenju (povećavaju se troškovi usluga čišćenja, pranja i slično te se pojavljuje novi trošak od 3.000,00 € za nabavu šperploča za nogometno igralište). Program 1007 Javne potrebe u školstvu se povećava za 1.394,06 € te sada iznosi 94.919,88 €, a odnosi se na: - Aktivnost Predškolsko obrazovanje za oslobađanje plaćanja roditelja za jedan mjesec vrtića sukladno Javnom pozivu općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini na koji se Općina Sirač prijavila. Roditelji su oslobođeni plaćanja vrtića za mjesec svibanj. Program 1009 Promicanje kulture se smanjuje za 5.212,00 € te sada iznosi 63.791,00 €, a odnosi se na: - Aktivnost Dani kulture nacionalnih manjina za 275,00 € za ostale nespomenute rashode poslovanja, odnosno postavljanje rasvjete. - Aktivnost Spomenik kulture "Stari grad" se smanjuje za 5.487,00 €. Program 1019 Zaštita okoliša se povećava za 16.672,77 € te sada iznosi 43.006,80 €, a odnosi se na: - Aktivnost Nabava oprema za zaštitu okoliša za 16.672,77 € za kupnju zvona za staklo (napomenula sam u prihodima o čemu se radi). Program 1020 Poduzetnička zona Lanara se smanjuje za 29.182,00 € te sada iznosi 4.000,00 €, a odnosi se na: - Aktivnost Otkup zemljišta koja se smanjuje za 17.909,00 € i - Aktivnost Izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj koja se smanjuje za 11.273,00 €. Program Javna ustanova KOMUS SIRAČ se povećava za 11.149,42 €, a odnosi se na: - Aktivnost Sufinanciranje ustanove KOMUS Sirač, odnosno tekuće i kapitalne donacije. GLAVA 00202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture se povećava za 92.609,33 € te sada iznosi 234.281,52 €, a odnosi se na: - Aktivnost Ulaganja na tuđu imovinu – Semaforizacija pješačkog prijelaza u ulici S.Radića čiji je projekt spomenut u prihodima, u općem dijelu proračuna. - Ubačena je prijašnja Aktivnost Ulica Nikole Tesle koja je također spomenuta u općem dijelu proračuna u prihodima. KLASA: 400-01/23-01/5 URBROJ: 2103-17-01-23-1 Sirač, 16.08.2023. godine Bilješke su sastavni dio Proračuna. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=