ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 48 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 82. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), u svezi s člankom 10. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23), sukladno Odluci o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Sirač ("Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije", broj 3/15, 5/19), a vezano uz održavanje manifestacije Dani šljiva i rakija u Siraču, Općinsko vijeće Općine Sirač, na svojoj 28. sjednici održanoj dana 16. kolovoza 2023. godine, donosi ODLUKU o prigodnoj prodaji Članak 1. Ovom Odlukom određuju se: 1) mogući načini prodaje roba i/ili usluga putem prigodne prodaje 2) mjesta/lokacije (prostori) na području Općine Sirač na kojima se može obavljati prigodna prodaja 3) izgled objekata za obavljanje prigodne prodaje na prostoru Općine Sirač na javnim površinama Članak 2. Prigodna prodaja vezana uz održavanje manifestacije ''Dani šljiva i rakija'' može se na području Općine Sirač obavljati na štandovima i stolovima. Članak 3. Prigodna prodaja može se na području Općine Sirač obavljati u ulici Vladimira Nazora na prostoru oko Osnovne škole Sirač i u Parku branitelja u vrijeme održavanja manifestacije "Dani šljiva i rakija". Članak 4. Na štandovima i stolovima će se vršiti prodaja robe prigodne za održavanje manifestacije ''Dani šljiva i rakija''. Prodaja uključuje prodaju voća i povrća, prehrambenih proizvoda, kolači, pekmezi, džemovi i ostali proizvodi od voća, povrća, šljiva i sa šljivama, te prodaju žestokih alkoholnih pića, rukotvorina i suvenira. Članak 5. Štandovi koji se mogu postavljati na lokaciji iz članka 3. ove Odluke moraju biti maksimalne veličine 2,00 m x 1,00 m. Stolovi i štandovi moraju se postaviti tako da budu razmaknuti najmanje 1(jedan) metar. Članak 6. Suglasnosti za postavljanje štandova iz ove Odluke izdaje Načelnik Općine Sirač. Članak 7. Fizičke i pravne osobe koje na prostorima iz članka 3. ove Odluke obavljaju prigodnu prodaju sa štandova i stolova, dužni su pridržavati se svih važećih zakonskih propisa, te zbrinuti sav otpad koji iza njih ostane nakon izvršene prigodne prodaje. Članak 8. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 610-01/23-01/19 URBROJ: 2103-17-01-23-1 Sirač, 16.08.2023. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 83. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a u svezi zamolbe Marina Novaka, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 28. sjednici održanoj 16. kolovoza 2023. godine, donosi ODLUKU o oslobađanju obveze vraćanja stipendije I. Marin Novak, iz Sirača, Nikole Tesle 16, OIB: 63851697268, stipendist Općine Sirač, oslobađa se obveze vraćanja stipendije, te slobodno bez obveze prema Općini Sirač, zasniva radni odnos van područja Općine Sirač. II. Marin Novak nije dužna prebivati na području Općine Sirač dvostruko vremena koliko je primao stipendiju. III. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 604-01/23-01/1 URBROJ: 2103-17-01-23-2 Sirač, 16.08.2023. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=