ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 49 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK 84. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinsko vijeće Općine Sirač na 28. sjednici, održanoj 16. kolovoza 2023. godine donijelo je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti "Komus Sirač" Članak 1. Prihvaća se Informacija o radu i poslovanju Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti "Komus Sirač " u 2022. godini. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. KLASA: 007-01/23-01/3 URBROJ: 2103-17-01-23-1 Sirač, 16.08.2023. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=