ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 50 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Stranica 1 2 2 3 4 4 5 5 Stranica 5 5 6 7 9 13 17 43 48 48 49 AKTI ŽUPANA 122. Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Garešnice te općina Ivanska i Veliki Grđevac 123. Odluka o proglašenju prirodne nepogode TUČA na području grada Bjelovara te općina Severin, Šandrovac i Velika Pisanica 124. Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra na području Općine Štefanje 125. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza u željezničkom prometu za osobe s invaliditetom i njihove pratitelje s prebivalištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije 126. Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju službenika ovlaštenih za rad u e-Nekretinama i za obavljanje stručnih poslova Procjeniteljskog povjerenstva 127. Zaključak o davanju suglasnosti na I. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini 128. Zaključak 129. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Slavka Kolara Hercegovac za ustrojavanje produženog boravka 130. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 131. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije 132. Rješenje o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije OSTALI AKTI 4. Odluka o cijeni vodnih usluga OPĆINA SIRAČ 78. II. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2023. godinu 79. II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 80. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu 81. III. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2023. godinu 82. Odluka o prigodnoj prodaji 83. Odluka o oslobađanju obveze vraćanja stipendije 84. Zaključak o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti "Komus Sirač" SADRÆAJ "Županijski glasnik" službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija Ulica Dr. Ante Starčevića 8 − Glavni i odgovorni urednik: Ivana Legin, dipl. iur., telefon: (043) 278-121 − Pretplata za 2023. godinu iznosi 59,73 EUR − Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar − Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i sporta − Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=