ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 19 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Daje se suglasnost ravnateljici Osnovne škole Ivanska za izdavanje bjanko zadužnica Osnovnoj školi Rovišće u iznosu od 450.000.,00 kuna i Javnoj ustanovi Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije u iznosu od 250.000,00 kuna, odnosno ukupno do iznosa 700.000,00 kn, kao jamstvo za pozajmicu, kako bi na vrijeme podmirili obveze prema izvođačima radova. Članak 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/64 UR. BROJ: 2103-09-21-21 Bjelovar, 19. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 106. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) i Odluke Školskog odbora (KLASA: 371-01/2101/01 URBROJ: 2127-024-08-21-3 od 24. ožujka 2021. godine) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za promjenu iznosa najma školskog stana Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za promjenu iznosa najma školskog stana. Članak 2. Odobrava se promjena iznosa najma stana u vlasništvu Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje, na adresi Ulica 77. samostalnog bataljuna ZNG-a br. 5, stan broj 11, ukupne površine 32,24 m2. Cijena najma stana iznosi 5,00 kn/m2, odnosno sveukupno 161,20 kuna mjesečno. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-21 Bjelovar, 29. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 107. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Đulovac, za nabavu i izradu namještaja za PŠ Veliki Bastaji Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Đulovac, za nabavu i izradu namještaja za PŠ Veliki Bastaji. Članak 2. Namještaj iz članka 1. za PŠ Veliki Bastaji OŠ Đulovac nabavlja se u iznosu od 70.600,00 kuna. Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na poziciji K000090 Ulaganje u opremu OŠ BBŽ. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-26 Bjelovar, 25. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 108. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za angažiranje servisa za čišćenje prostora školsko-sportske dvorane Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Čazma za angažiranje servisa "Multi Servis" j.d.o.o. Bjelovar za uslugu čišćenje prostora školsko-sportske dvorane. Članak 2. Usluga iz točke I. će se koristiti u periodu od 23.03.2021. do 31.05.2021. godine. Cijena usluge je 45,00 kuna po satu. Ukupna cijena usluge za 400 sati iznosi 18.000,00 kuna. Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=