ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 18 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 radove na PŠ Veliki Zdenci u sklopu provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na izolaciju tavanskog prostrora i zidova, obrada nadstrešnice, bojanje građevine, uređenje sanitarnog čvora i kuhinje, te garderobe, pregradne zidove kotlovnice i sportske dvorane, elektroinstalaterske radove u iznosu od 428.157,86 kuna (bez PDV-a). Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/59 URBROJ: 2103-09-21-21 Bjelovar, 13. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 104. Na temelju članka 33. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14, 70/17 i 98/19), te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15), te članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije (Klasa: 610-01/13-01/3, Urbroj: 2103-09-13-1), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), te članka 14. Javnog poziva za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu (Klasa: 612-01/21-01/3, Urbroj 210309-21-1 od 29. ožujka 2021. godine) i Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", 8/20), župan Bjelovarsko-bilogorske županije objavljuje ODLUKU o zatvaranju Javnog poziva za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu Članak 1. Ovom Odlukom zatvara se Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu, objavljen dana 29. ožujka 2021. godine, zaključno s danom 6. svibnja 2021. godine u 15.00 sati zbog iskorištenja raspoloživih sredstava za dodjelu predviđenih u Proračunu Bjelovarkso-bilogorske županije za 2021. godinu. Članak 2. Za provođenje ove Odluke zadužen je Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 612-01/21-01/3 URBROJ: 2103-09-21-2 Bjelovar, 6. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 105. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) i na temelju odluke Školskog odbora od 19. travnja 2021. godine, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti ravnateljici Osnovne škole Ivanska za izdavanje bjanko zadužnici ukupnog iznosa do 700.000,00kn Članak 1. Osnovna škola Ivanska potpisala je 19. listopada 2018. godine Ugovor o dodjeli Bespovratnih sredstava za project Energetska obnova zgrade Osnovne škole Ivanska na adresi P. Preradovića 2, Ivanska 43231. KK.04.2.1.04.0241. Sukladno Ugovoru, ukupni prihvatljivi troškovi određuju se na 2.697.084,38 kuna, od čega je sufinanciranje Korisnika 40%, odnosno 1.043.971,26 kuna. Osnovna škola Ivanska se prijavila na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja I fondova EU, u kojoj se iz Fonda potražuje 80% od iznosa obveznog sufinanciranja, tj 835.177,01 kn. Osnovna škola Ivanska krenula je sa radovima energetske obnove u travnju 2020. godine, Do sada su podmirene sve privremene situacije osim okončane situacije u ukupnom iznosu od 691.829,50 kuna.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=