ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 27 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 3. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za proračun i javnu nabavu, a Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike vršit će nadzor nad korištenjem sredstava udruga. Članak 4. Udruge su dužne dostaviti završni izvještaj o utrošku sredstava iz članka 2. ovog Rješenja najkasnije 30 dana nakon završetaka programa/projekta Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike. Članak 5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/24 URBROJ: 2103-09-21-4 Bjelovar, 07. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 113. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o raspodjeli sredstava udrugama umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu Članak 1. Financijska sredstva Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu – razdjel 8 – glava 8-2 – konto 381, pozicija 68 u iznosu 770.500,00 kuna, koriste se za financiranje projekata/programa udruga umirovljenika sa svrhom poboljšanja standarda umirovljenika. Članak 2. Sredstva iz članka 1. ovog Rješenja raspoređuju se udrugama umirovljenika s područja Bjelovarskobilogorske županije, kako slijedi: Red. NAZIV UDRUGE NAZIV PROJEKTA/ DOBIVENI br. PROGRAMA IZNOS U 2021. 1. UDRUGA UMIROVLJENIKA GAREŠNICA "Za garešničke umirovljenike – aktivno starenje" 49.000,00 2. UDRUGA UMIROVLJENIKA GAREŠNIČKI BRESTOVAC "Aktivni – zadovoljni – zdravi" 19.500,00 3. UMIROVLJENIČKA UDRUGA "CJELOŽIVOTNA AKTIVNOST" "Aktivni umirovljenici u zajednici" 19.500,00 4. UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE ŠTEFANJE "Organizacija izleta i zajednička druženja" 19.500,00 5. BJELOVARSKI CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA "Mirovina s računalom" 19.500,00 6. BJELOVARSKI SLAVUJI − FAKINI "Bjelovarski slavuji aktivni u mirovini" 17.000,00 7. UDRUGA BRANITELJA MUPA GRUBIŠNO POLJE "Skrb za umirovljenike udruge" 30.000,00 8. UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE DEŽANOVAC "Zlatne godine" 31.000,00 9. UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE ŠANDROVAC "Sunčana strana života u Šandrovcu" 19.500,00 10. UDRUGA UMIROVLJENIKA PREDAVAC "Zajedničko druženje umirovljenika" 15.000,00 11. MATICA UMIROVLJENIKA BJELOVAR "Organizacija članova matice umirovljenika Bjelovar 2021." 95.000,00 12. MATICA UMIROVLJENIKA OPĆINE KONČANICA "Dostojanstveno starenje" 31.000,00 13. UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE NOVA RAČA "Korak po korak" 19.500,00 14. MATICA UMIROVLJENIKA GRADA "Informatičke edukacije umirovljenika, opremanje GRUBIŠNO POLJE prostora udruge informatičkom i uredskom opremom" 70.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=