ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 28 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Red. NAZIV UDRUGE NAZIV PROJEKTA/ DOBIVENI br. PROGRAMA IZNOS U 2021. 15. MATICA UMIROVLJENIKA DARUVAR "I u teškim životnim uvjetima, uvijek aktivni" 132.000,00 16. GDCK GRUBIŠNO POLJE "Prevencija i zaštita zdravlja u trećoj dobi" 10.000,00 17. UDRUGA ZA PROMICANJE OBIČAJA BILOGORSKOG KRAJA "KREMEN" "Informatički pismeni penzioner" 19.500,00 18. UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE IVANSKA "Za svaki osmijeh hvala vam" 19.500,00 19. UDRUGA UMIRVLJENIKA OPĆINE HERCEGOVAC "Iskoristi dan, budi aktivan" 22.000,00 20. UDRUGA UMIROVLJENIKA "BILOGORA" LASOVAC "Budimo aktivni i korisni" 15.000,00 21. UDRUGA UMIROVLJENIKA ROVIŠĆE "Druženjem i rekreacijom ostanimo zdravi" 15.000,00 22. UMIROVLJENIČKI CENTAR ZA KULTURU, TRADICIJU I ZDRAVLJE "Poduprimo umirovljenike, zaslužili su" 8.000,00 23. MATICA UMIROVLJENIKA ČAZMA "Organiziranje i poboljšanje uvjeta života umirovljenika s područja grada Čazma" 40.000,00 24. UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE VELIKA PISANICA "Aktivni u zlatnoj dobi" 15.000,00 25. MATICA UMIROVLJENIKA VELIKI GRĐEVAC "Rekreiraj se – budi u formi" 19.500,00 Članak 3. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za proračun i javnu nabavu, a Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike vršit će nadzor nad korištenjem sredstava udruga umirovljenika. Članak 4. Udruge umirovljenika dužne su dostaviti završni izvještaj o utrošku sredstava iz članka 2. ovog Rješenja 30 dana nakon završetaka programa/projekta Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike. Članak 5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/25 URBROJ: 2103-09-21-4 Bjelovar, 07. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 14. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 − pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o raspodjeli sredstava vjerskim caritativnim zajednicama Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu Članak 1. Financijska sredstva Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu – razdjel 008 – glava 8-2 – konto 381, pozicija 73 u iznosu od 384.000,00 kuna, koriste se za financiranje projekata/programa karitativnih aktivnosti vjerskih zajednica na području Bjelovarskobilogorske županije. Članak 2. Sredstva iz članka 1. ovog Rješenja raspoređuju se vjerskim zajednicama, kako slijedi: Red. NAZIV UDRUGE NAZIV PROJEKTA/ DOBIVENI br. PROGRAMA IZNOS U 2021. 1. SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U RH, EPARHIJA SLAVONSKA, CRKVENA OPĆINA DARUVAR, Daruvar, Trg kralja Tomislava 8, "Činimo dobro zajedno" 20.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=