ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 48 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Namjena sukladno čl. 49* PLANIRANO (kn) OSTVARENO (kn) Dokumentacija** 3. za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja poljopr. zemljišta u privatnom vlasništvu 3.1. 0,00 0,00 3.2. 0,00 0,00 4. za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom ovoga Zakona 4.1. 0,00 0,00 4.2. 0,00 0,00 5. za program razminiranja zemljišta 5.1. 0,00 0,00 5.2. 0,00 0,00 6. za program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu 6.1. 0,00 0,00 6.2. 0,00 0,00 7. za program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije 7.1. 0,00 0,00 7.2. 0,00 0,00 8. za troškove održavanja sustava za navodnjavanje 8.1. 0,00 0,00 8.2. 0,00 0,00 9. za program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti 9.1. 0,00 0,00 9.2. 0,00 0,00 10. za program sufinanciranja aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz toga Programa 10.1. 0,00 0,00 10.2. 0,00 0,00 11. za druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture 11.1. Sufinancianje troškova umjetnog osjemenjivanja Veterinarska stanica Daruvar goveda 35.000,00 28.010,02 Karaula veterinarska stanica UgovoriKLASA:320-01/20-01/2 11.2. Subvencioniranje projekata, osiguranje usjeva Odluke o dodjeli potpore i goveda 7.000,00 4.067,97 KLASA: 320-01/20-01/4 UgovoriKLASA:320-01/20-01/5 UKUPNO 50.000,00 43.996,24 (PRIHOD-RASHOD) 7.783,39 **Upisati broj računa, ugovora i sl. *Navesti točan naziv rashoda i upisati ga pod odgovarajuću kategoriju KLASA: 320-01/21-01/1 URBROJ: 2111/04-02-21-4 Sirač, 25. 03. 2021. Načelnik: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=