ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 5 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK VI. Sukladno članku 87. Zakona konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Slijedom navedenog, Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je g. Damir Bajs prvi izabrani član s liste Damir Bajs Nezavisne liste, Hrvatske stranke umirovljenika, Stranke umirovljenika, Bloka umirovljenici zajedno, Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati, Demokrati, Narodna stranka – Reformisti, Nezavisni seljaci Hrvatske, Građansko-liberalni savez, Hrvatske seljačke stranke Braće Radića, Hrvatske seljačke stranke koja je dobila najviše glasova, te on predsjeda sjednicom do izbora predsjednika. VII. Sastavni dio ovog Izvješća je utvrđenje i objava rezultata izbora za članove Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Županijskog izbornog povjerenstva, KLASA: 013-01/21-01/49, URBROJ: 2103-21-2 od 20. svibnja 2021. godine. PREDSJEDNIK MANDATNOG POVJERENSTVA Josip Bilandžija, v.r. 33. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine donijela je RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva Članak 1. U Mandatno povjerenstvo Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije biraju se: 1. Josip Bilandžija – za predsjednika; 2. Marijan Žiher – za člana; 3. Fredi Pali – za člana. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/1 URBROJ: 2103/1-01-21-01 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDAVAJUĆA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Lidija Brkić, mag. iur., v. r. 34. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine donijela je RJEŠENJE o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Članak 1. U Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije biraju se: 1. Dinko Pirak – za predsjednika; 2. Goran Romek – za potpredsjednika; 3. Mario Preskočil – za člana; 4. Neven Alić – za člana; 5. Ivan Marković – za člana; 6. Marijo Puškarić – za člana; 7. Boro Bašljan – za člana. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/2 URBROJ: 2103/1-01-21-01 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDAVAJUĆI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 35. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine donijela je RJEŠENJE o izboru predsjednice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Za predsjednicu Županijske skupštine Bjelovarskobilogorske županije bira se Ivana Jurković Piščević. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku".

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=