ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 KLASA: 021-05/21-01/3 URBROJ: 2103/1-01-21-03 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDAVAJUĆI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 36. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine donijela je RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Za potpredsjednika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije bira se Ivan Beljan. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 021-05/21-01/3 URBROJ: 2103/1-01-21-02 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 37. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine donijela je RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Za potpredsjednika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije bira se Mario Preskočil. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 021-05/21-01/3 URBROJ: 2103/1-01-21-04 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 38. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine donijela je RJEŠENJE o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Članak 1. U Odbor za statut i poslovnik Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije biraju se: 1. Silvestar Štefović – za predsjednika; 2. Ines Šarić – za potpredsjednicu; 3. Zlatko Barila – za člana; 4. Ivica Vranić – za člana; 5. Josip Stjepanović – za člana. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/3 URBROJ: 2103/1-01-21-01 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 39. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine donijela je RJEŠENJE o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun Članak 1. U Odbor za financije i proračun Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije biraju se:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=