ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 51 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Roba i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radovi procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, nabavljat će se sukladno internom aktu naručitelja. Članak 3. Sve postupke javne nabave, radova, roba i usluga provodi stručno povjerenstvo imenovano od strane Naručitelja. Članak 4. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i na internetskim stranicama Općine Sirač. KLASA: 406-01/21-01/1 URBROJ: 2111/04-02-21-7 DATUM: 01. 04. 2021. Načelnik: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=