ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 52 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Stranica 1 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 Stranica 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 32. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o provedenim izborima i imenima izabranih članova Županijske skupštine 33. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva 34. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 35. Rješenje o izboru predsjednice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije 36. Rješenje o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije 37. Rješenje o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije 38. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik 39. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun 40. Odluka o davanju suglasnosti upravi društva Vodoprivreda d.d. Daruvar za donošenje Odluke o promjeni Statuta AKTI ŽUPANA 77. Odluka o davanju suglasnosti Turističkougostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar za donošenje odluke o godišnjim troškovima školovanja 78. Odluka o davanju suglasnosti Turističkougostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar za donošenje odluke o naplati povećanih troškova obrazovanja 79. Odluka o imenovanju novih predstavnika za člana i zamjenu člana Pododbora za fondove u razdoblju 2021.-2027. 80. Odluka 81. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 82. Odluka o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar za donošenje odluke o naplati povećanih troškova obrazovanja 83. Odluka o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar za donošenje odluke o godišnjim troškovima školovanja 84. Odluka o prijedlogu imenovanja člana Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama 85. Odluka o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar za formiranje 12. i 13. odgojno-obrazovne skupine u školskoj godini 2021./2022. 86. Odluka o davanju suglasnosti Domu učenika srednj ih škola Bjelovar za povećanje smještajnog kapaciteta na broj od 260 učenika u školskoj godini 2021./2022. 87. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora u turizmu 88. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu 89. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 90. Odluka o djelomičnom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini 91. Odluka o djelomičnom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini 92. Odluka o isplat i jednokratne novčane pomoći 93. Odluka o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar na dodatna mjerila za prijam i boravak u Domu u šk. god. 2021./2022 94. Odluka o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar za knjigovodstveni i stvarni otpis svih kapitalnih ulaganja u nekretninu Doma učenika srednjih škola u ulici Vladimira Nazora 2 u Bjelovaru (stari dom) 95. Odluka o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog za vantroškovničke radove na PŠ Donji Sređani u sklopu provedbe projekta energetske obnove 96. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma, za dodatne radove na uređenju ulaza u zgradu nakon provedbe projekta energetske obnove 97. Odluka o prijenosu sredstava Osnovnoj školi Trnovitica, za vlastito financiranje provedbe projekta energetske obnove Osnovne škole Trnovitica SADRÆAJ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=