ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 54 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Stranica 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 37 Stranica 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 41 41 43 45 130. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u ZU Ljekarna Bjelovar 131. Zaključak o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića na Odluku o suglasnosti za iznajmljivanje prostora za lokalne izbore 132. Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Đulovac za Odluku o suglasnosti za iznajmljivanje prostora PŠ Veliki Bastaji 133. Zaključak o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog na Odluku o davanju školskog igrališta na korištenje Rukometnom klubu Daruvar i Odbojkaškom klubu Daruvar 134. Zaključak o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog na Odluku o davanju prostora škole na korištenje Češkom dječjem vrtiću "Ferda Mravenec" 135. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije 136. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta magistra psihologije u Općoj bolnici Bjelovar 137. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta magistra medicinske biokemije jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar 138. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta stručnjaka zaštite na radu drugi stupanj na neodređeno puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar 139. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja liječnika sekundarca u OHBP-u dva izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar 140. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu Općoj bolnici Bjelovar 141. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan specijalizacija Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu 142. Zaključak o davanju suglasnosti Srednjoj školi "August Šenoa" Garešnica na prijedlog visine troškova školarine 143. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Mirka Pereša za pokretanje postupka otkupa zemljišnih čestica za izgradnju školskosportske dvorane 144. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Medicinske škole Bjelovar 145. Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac za financiranje obnove PŠ Mala Pisanica 146. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za rušenje stabala oko zgrade Područne škole Dapci 147. Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Đulovac na Odluku o suglasnosti za iznajmljivanje prostora PŠ Veliki Bastaji 148. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta spremačica u Općoj bolnici Bjelovar 149. Zaključak o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog na Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa – Korištenju multikulturalnog centra za djecu i mlade u Tkonu 150. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivanska za prijavu na Javni poziv "Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom" 151. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Dežnovac na Odluku o privremenom zatvaranju PŠ Imsovac 152. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju postupka zapošljavanja u Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju 153. Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici Osnovne škole Rovišće za potpisivanje ugovora sa stručnim nadzorom nakon provedenog postupka javne nabave 154. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije 155. Druga Odluka o izmjeni Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini 156. Druga Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini 157. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za angažiranje servisa za čišćenje prostora školsko-sportske dvorane

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=