ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 55 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK "Županijski glasnik" službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija Ulica Dr. Ante Starčevića 8 − Glavni i odgovorni urednik: Lidija Brkić, mag. iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-905 − Pretplata za 2021. godinu iznosi 450,00 kuna − Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar − Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i sporta − Poštarina plaćena u HP Bjelovar. Stranica 45 46 Stranica 46 47 49 158. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za davanje na korištenje školsko- -sportske dvorane vanjskim korisnicima OPĆINA SIRAČ 69. Izmjena izvršenja Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu 70. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 2020. godine 71. Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač za 2020. godinu 72. III. izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2021. godinu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=