ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Broj 9 - GODINA MMXXI. Bjelovar, 23. rujna 2021. ISSN 1331-3819 akti župana 267. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora Daruvar, za dodatne radove na zgradi matične škole u sklopu provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Daruvar, za dodatne radove na zgradi matične škole u sklopu provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na bojanje zidova i stropova u dvorani, ugrađivanje fontani za pitku vodu i zamjena rasvjetnih tijela i druge sitne poslove u iznosu od 659.480,00 kuna. Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osi-guravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/47 URBROJ: 2103-09-21-10 Bjelovar, 30. kolovoza 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 268. Na temelju članka 26. Zakona o dadiljama ("Narodne novine", broj 37/13 i 98/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09,1/13,7/13,1/18, 2/20,5/20,1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije, dana 21. rujna 2021. godine donio je ODLUKU o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta potrebnih za početak obavljanja djelatnosti dadilja Članak 1. Osniva se stručno Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za početak obavljanja djelatnosti dadilja (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) koje čine:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=