ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 18 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Stranica 1 1 2 3 4 4 Stranica 4 5 5 6 7 16 AKTI ŽUPANA 267. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora Daruvar za dodatne radove na zgradi matične škole u sklopu provedbe projekta energetske obnove 268. Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta potrebnih za početak obavljanja djelatnosti dadilja 269. Odluka o imenovanju članova Partnerskog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije 270. Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora Vodoprivrede Daruvar d.d. 271. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije 272. Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije 273. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju postupka zapošljavanja u Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju 274. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje za utrošak vlastitih sredstava 275. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije OPĆINA SIRAČ 112. Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu 113. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač 114. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač SADRÆAJ "Županijski glasnik" službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija Ulica Dr. Ante Starčevića 8 − Glavni i odgovorni urednik: Lidija Brkić, mag. iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-905 − Pretplata za 2021. godinu iznosi 450,00 kuna − Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar − Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i sporta − Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=