PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 PRIHODI POSLOVANJA 136.407.033,00 126.290.068,00 123.839.853,00 61 PRIHODI OD POREZA 7.259.273,00 7.233.597,00 7.486.496,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.259.273,00 7.233.597,00 7.486.496,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 6.385.957,00 6.360.281,00 6.613.180,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 873.316,00 873.316,00 873.316,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 209.702,00 209.702,00 209.702,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 298.626,00 298.626,00 298.626,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE 225.629,00 225.629,00 225.629,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 139.359,00 139.359,00 139.359,00 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 67.309.182,00 57.838.827,00 54.900.821,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.489.226,00 7.489.226,00 7.489.226,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.604.345,00 1.604.345,00 1.604.345,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 5.884.881,00 5.884.881,00 5.884.881,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 1.969.977,00 1.969.977,00 1.969.977,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 1.734.356,00 1.734.356,00 1.734.356,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE 1.707.544,00 1.707.544,00 1.707.544,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 473.004,00 473.004,00 473.004,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.017.331,00 1.005.805,00 1.006.681,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.017.331,00 1.005.805,00 1.006.681,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 278.718,00 281.372,00 281.372,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 278.718,00 281.372,00 281.372,00 Izvor: 4 POMOĆI 58.523.243,00 49.061.760,00 46.122.878,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 50.917.805,00 46.489.545,00 43.972.950,00 1 I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Člana k 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Bjelovarsko -bilogorske županije za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu kako slijedi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=