PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 4103 "Za žene" 30.491,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 8.468,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza 42.240,00 Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V" 42.240,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 168.190,00 119.452,00 119.452,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 44.926.326,00 40.577.345,00 38.120.026,00 Izvor: 43 Ostale pomoći 299.962,00 40.000,00 40.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 5.958.339,00 1.271.348,00 849.061,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 145.684,00 Izvor: 4602 Školska shema 59.074,00 59.074,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" 137.838,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 47.986,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza 264.947,00 Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V" 239.360,00 Izvor: 4608 Izgradnja školsko sportske dvorane Gimnazija Bjelovar 338.444,00 338.444,00 Izvor: 4609 EU pomoći NPO 953.058,00 676.887,00 676.887,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 3.630.156,00 196.943,00 172.174,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 1.326.851,00 Izvor: 468 EU sredstva - "ZA ŽENE BBŽ" 102.433,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 1.347.137,00 1.260.867,00 1.260.867,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 1.260.867,00 1.260.867,00 1.260.867,00 Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja 86.270,00 Izvor: 5 DONACIJE 664,00 664,00 664,00 Izvor: 51 Donacije 664,00 664,00 664,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 664,00 664,00 664,00 64 PRIHODI OD IMOVINE 1.124.878,00 988.239,00 1.019.853,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.098.334,00 965.609,00 998.060,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 53,00 52,00 53,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 10.618,00 10.618,00 10.618,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 1.087.663,00 954.939,00 987.389,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 25.916,00 21.997,00 21.160,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 25.913,00 21.994,00 21.157,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 3,00 3,00 3,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 628,00 633,00 633,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 628,00 633,00 633,00 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 5.569.907,00 5.559.116,00 5.617.846,00 2

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=