PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJA I MLADE 68.926.658,00 64.116.744,00 61.573.483,00 Glava: 00801 Zdravstvo 68.721.058,00 63.911.144,00 61.367.883,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 63.018.180,00 59.199.419,00 56.696.285,00 A A000284 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVO - VS KORISNIKA 55.988.811,00 56.404.883,00 56.556.204,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 6.423.646,00 6.313.213,00 6.471.816,00 3 RASHODI POSLOVANJA 5.559.627,00 5.691.162,00 5.723.860,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.740.380,00 1.832.165,00 1.837.164,00 32 MATERIJALNI RASHODI 3.335.475,00 3.371.889,00 3.399.588,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 479.790,00 483.126,00 483.126,00 38 OSTALI RASHODI 3.982,00 3.982,00 3.982,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 864.019,00 622.051,00 747.956,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 403.644,00 515.767,00 601.855,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 460.375,00 106.284,00 146.101,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 44.151.081,00 44.694.442,00 44.687.160,00 3 RASHODI POSLOVANJA 44.103.875,00 44.646.823,00 44.639.541,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 36.176.253,00 36.440.931,00 36.431.649,00 32 MATERIJALNI RASHODI 7.769.581,00 8.047.459,00 8.049.459,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 23.858,00 24.221,00 24.221,00 38 OSTALI RASHODI 134.183,00 134.212,00 134.212,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 47.206,00 47.619,00 47.619,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 26.545,00 26.545,00 26.545,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.661,00 21.074,00 21.074,00 Izvor: 4 POMOĆI 5.095.719,00 5.098.374,00 5.098.374,00 3 RASHODI POSLOVANJA 4.621.898,00 4.648.443,00 4.648.443,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 175.839,00 202.384,00 202.384,00 32 MATERIJALNI RASHODI 4.446.059,00 4.446.059,00 4.446.059,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 473.821,00 449.931,00 449.931,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 473.821,00 449.931,00 449.931,00 Izvor: 5 DONACIJE 198.213,00 198.213,00 198.213,00 3 RASHODI POSLOVANJA 66.154,00 66.154,00 66.154,00 32 MATERIJALNI RASHODI 66.154,00 66.154,00 66.154,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 132.059,00 132.059,00 132.059,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 132.059,00 132.059,00 132.059,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 120.152,00 100.641,00 100.641,00 3 RASHODI POSLOVANJA 117.498,00 97.987,00 97.987,00 38

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=