PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 32 MATERIJALNI RASHODI 117.498,00 97.987,00 97.987,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.654,00 2.654,00 2.654,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.654,00 2.654,00 2.654,00 K K000083 PROJEKT IZGRADNJE I OPREMANJA OPĆE BOLNICE BJELOVAR 6.724.682,00 2.654.456,00 Izvor: 4 POMOĆI 6.724.682,00 2.654.456,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.724.682,00 2.654.456,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 6.724.682,00 2.654.456,00 K K000155 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆE BOLNICE BJELOVAR (KIRURGIJA, INTERNA, PSIHIJATRIJA) 146.200,00 Izvor: 4 POMOĆI 146.200,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 146.200,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 146.200,00 T T000099 SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA 138.487,00 140.080,00 140.081,00 Izvor: 4 POMOĆI 138.487,00 140.080,00 140.081,00 3 RASHODI POSLOVANJA 138.487,00 140.080,00 140.081,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 122.144,00 123.537,00 123.538,00 32 MATERIJALNI RASHODI 16.343,00 16.543,00 16.543,00 T T000163 SANACIJA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE ZDRAVSTVENIH USTANOVA 20.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 20.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 20.000,00 Program: 1022 ZDRAVSTVO - DECENTRALIZACIJA 1.933.173,00 1.933.173,00 1.933.173,00 A A000066 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU-dec 931.686,00 931.686,00 931.686,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 931.686,00 931.686,00 931.686,00 3 RASHODI POSLOVANJA 587.942,00 571.633,00 571.633,00 32 MATERIJALNI RASHODI 587.942,00 571.633,00 571.633,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 343.744,00 360.053,00 360.053,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 343.744,00 360.053,00 360.053,00 K K000019 ULAGANJA U OPREMU ZDRAVSTVA-dec 1.001.487,00 1.001.487,00 1.001.487,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.001.487,00 1.001.487,00 1.001.487,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.001.487,00 1.001.487,00 1.001.487,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 693.346,00 675.097,00 675.097,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 308.141,00 326.390,00 326.390,00 Program: 1023 ZDRAVSTVO - IZNAD STANDARDA 3.769.705,00 2.778.552,00 2.738.425,00 A A000068 MRTVOZORSTVO 66.365,00 66.365,00 66.365,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 66.365,00 66.365,00 66.365,00 3 RASHODI POSLOVANJA 66.365,00 66.365,00 66.365,00 39

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=