PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.513.134,00 2.260.337,00 2.125.069,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 3.911.846,00 4.001.018,00 3.933.240,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 1.565.527,00 1.640.576,00 1.546.839,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 1.745.105,00 1.775.537,00 1.801.496,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE 587.942,00 571.633,00 571.633,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 13.272,00 13.272,00 13.272,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 225.367,00 238.464,00 217.286,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 47.599,00 54.341,00 54.587,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 4.233.669,00 4.142.963,00 4.128.575,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 13.340,00 13.340,00 13.340,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 4.208.353,00 4.117.324,00 4.102.629,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 11.976,00 12.299,00 12.606,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.327.338,00 9.630.049,00 9.657.507,00 Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada 22.563,00 22.563,00 22.563,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 9.296.938,00 9.599.649,00 9.627.107,00 Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene 3.655,00 3.655,00 3.655,00 Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 4.182,00 4.182,00 4.182,00 Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) 1.328,00 1.328,00 1.328,00 Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja 2.389,00 2.389,00 2.389,00 Izvor: 3704 Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja 465,00 465,00 465,00 Izvor: 4 POMOĆI 7.311.297,00 5.988.231,00 5.961.184,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 5.647.752,00 5.472.930,00 5.471.277,00 Izvor: 4103 "Za žene" 2.949,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza 3.369,00 1.198,00 1.203,00 Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V" 3.369,00 1.198,00 1.203,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 32.492,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 5.502.145,00 5.390.748,00 5.389.057,00 Izvor: 43 Ostale pomoći 234.056,00 40.000,00 40.000,00 Izvor: 431 Ostale pomoći - korisnici 456,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 1.146.325,00 196.320,00 173.907,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 3.385,00 3.385,00 3.385,00 Izvor: 4602 Školska shema 33.469,00 33.103,00 33.313,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" 16.691,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza 18.979,00 6.793,00 6.821,00 Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V" 18.979,00 6.793,00 6.821,00 6

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=