PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 4609 EU pomoći NPO 184.114,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 853.463,00 73.039,00 50.388,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 19.447,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 283.164,00 278.981,00 276.000,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 283.164,00 278.981,00 276.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 116.805,00 115.181,00 115.030,00 Izvor: 51 Donacije 116.805,00 115.181,00 115.030,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 116.805,00 115.181,00 115.030,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 120.330,00 98.479,00 98.079,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 120.330,00 98.479,00 98.079,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 120.330,00 98.479,00 98.079,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 1.224.432,00 1.177.289,00 1.125.632,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 154.949,00 149.847,00 139.319,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 51.053,00 34.244,00 34.244,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 103.896,00 115.603,00 105.075,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 46.231,00 46.598,00 45.926,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 57.665,00 69.005,00 59.149,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 494.402,00 497.773,00 498.185,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 490.178,00 493.435,00 493.739,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 4.224,00 4.338,00 4.446,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 34.382,00 34.999,00 35.235,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 34.382,00 34.999,00 35.235,00 Izvor: 4 POMOĆI 540.699,00 494.670,00 452.893,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 538.458,00 493.123,00 451.996,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 538.458,00 493.123,00 451.996,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 2.241,00 1.547,00 897,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 2.241,00 1.547,00 897,00 35 SUBVENCIJE 1.612.760,00 782.500,00 782.500,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 707.500,00 707.500,00 707.500,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 375.500,00 375.500,00 375.500,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 133.000,00 133.000,00 133.000,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 199.000,00 199.000,00 199.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 860.260,00 30.000,00 30.000,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 599.940,00 30.000,00 30.000,00 7

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=