PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Obrazloženje općeg dijela Proračuna Uvod Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu, te projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađen je sukladno važećim zakonskim propisima, Uputi Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.- 2025. godine te Planu razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. godine temeljem kojeg su utvrđena četiri prioritetna područja u okviru kojih će dionici razvoja Županije težiti unapređenju postojećeg stanja u slijedećem srednjoročnom razdoblju: Prioritet 1. Razvoj inovativnog i održivog gospodarstva ostvarivat će se kroz ulaganja u razvoj povoljnog poslovnog okruženja te poboljšanje konkurentnosti gospodarstva, kroz jačanje održive proizvodnje i prerade hrane te kroz usmjerenost prema podizanju razine obrazovanja u funkciji gospodarskog razvoja u Županiji. Prioritet 2. Podizanje kvalitete života na području cijele županije ostvarit će se kroz ulaganja u demografski razvoj Županije, unapređenje usluga zdravstvene i socijalne skrbi te snažnija ulaganja u razvoj kulture, sporta i organizacija civilnog društva. Prioritet 3. Zelena i digitalna tranzicija realizirat će se kroz ulaganja u realizaciju posebnih ciljeva usmjerenih na jačanje energetske tranzicije; razvoj okolišne infrastrukture; jačanje integriranog prometa te ulaganja u očuvanje prirodne baštine. Prioritet 4. Kvalitetno upravljanje Županijom bit će usmjereno prvenstveno na osnaživanje ljudskih potencijala i suradnje te na jačanje sustava prostornog planiranja i zaštite na području Županije. Novosti u izradi Prijedloga proračuna prema novom Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) sukladno člancima 38., 39., i 42. proračun jedinice lokalne i područne regionalne samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=