PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr izvanproračunskog korisnika usvaja na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) za razliku od prethodnih godina kada se plan za proračunsku godinu usvajao na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana). Temeljem Zakona o uvođenju Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ovo je prvi proračun koji se donosi u EUR-ima. Temeljem članka 48. Zakona o proračunu proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za slijedeće dvije proračunske godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna. Opći dio proračuna sadrži: - Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. Prihodi i primici Prihodi i primici proračuna planirani su na temelju procjene ostvarenja prihoda do kraja 2022. godine te procjene ostvarenja prihoda u 2023. godini temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna. Prijedlog konsolidiranog proračuna za 2023. godinu koji se sastoji od prijedloga proračuna Županije te prijedloga financijskih planova 43 korisnika (školskih i zdravstvenih ustanova te javnih ustanova) iznosi 140.656.619,00 EUR, u projekciji za 2024. godinu u iznosi 120.249.437,00 EUR te za 2025. godinu u iznosu od 118.018.198,00 EUR. U odnosu na plan proračuna za 2022. godinu veći je za 13.626.834,00 EUR-a ili 10,73%, u odnosu na ostvarenje 2021. godine veći je za 9.177.407,00 EUR-a ili 6,98%. Prihodi i primici proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 141.203.782,00 EUR. U okviru istih su osigurana sredstva za pokriće manjka prihoda iz prošle godine u iznosu od -547.163,00 EUR. Podatak planiranog manjka sastoji se od procjene ostvarenja viška prihoda Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu (sredstva za sanaciju štete nastale uslijed

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=