PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG DARUVAR 1.327,00 1.327,00 1.327,00 9221 VIŠAK PRIHODA 1.327,00 DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BJELOVAR 103.524,00 9221 VIŠAK PRIHODA 103.524,00 DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE -825.658,00 -652.938,00 -652.938,00 9222 MANJAK PRIHODA -825.658,00 OPĆA BOLNICA BJELOVAR -5.972.887,00 -5.839.804,00 -5.839.804,00 9222 MANJAK PRIHODA -5.972.887,00 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU "DARUVARSK 540.666,00 358.352,00 376.918,00 9221 VIŠAK PRIHODA 540.666,00 DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR 24.508,00 24.508,00 266.064,00 9221 VIŠAK PRIHODA 34.508,00 DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR 34.508,00 9222 MANJAK PRIHODA -10.000,00 DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR -10.000,00 Prihodi i primici Županije u 2023. godini bez proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 33.375.034,00 EUR-a. U računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji na drugoj razini te po izvorima financiranja. Prihodi iznose 137.221.906,00 EUR. Prihode od poreza ostvaruje i planira Županija. U okviru istih planiran je prihod od poreza na dohodak 5,52% više u odnosu na prošlu godinu. Porez na cestovna motorna vozila planiran je u visini 610.525,00 EUR-a što je na razini prošle godine, porez na nasljedstva i darove planiran je u visini 19.908,00 EUR, dok je porez na automate za zabavne igre planiran u visini 13.272,00 EUR-a. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna u iznosu 67.309.182,00 EUR odnose se na plan pomoći proračunskih korisnika te plan pomoći koje planira ostvariti Županija. U svom financijskom planu Županija je planirala pomoći u iznosu od 17.431.604,00 EUR. U okviru istih planirana su sredstva Ministarstva financija za fiskalno izravnanje u iznosu od 1.604.345,00 EUR, što je 7,73% manje u odnosu na prošlu godinu. Sredstva za povjerene poslove državne uprave planirane su na razini prošle godine. Sredstva decentralizacije planirana su na razini prošle godine, ali su umanjena za pripadajuće iznose četiriju škola koje su prešle u nadležnost jedinica lokalne samouprave te pripadajuće iznose centara za socijalnu skrb koje od 01.01.2023. godine preuzima Hrvatski zavod za socijalni rad, tako da ukupno planiran iznos decentraliziranih sredstava u 2023. godini iznosi 6.758.297,00 EUR. Prijevoz učenika srednjih škola planiran je iznosu od 2.070.476,00 EUR. Očekuju se pomoći s naslova nastavka

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=