PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr provođenja projekata EU projekata „Za žene faza II i faza III “, „Pletenica života faza II“ „Pomoćnici u nastavi faza V“, Školski obrok za sve“, „Školska shema“, „Master plan prometnog sustava“ „Širokopojasni Internet“, „Dogradnja RCK Medicinska škola Bjelovar“, „Uspostava RCK Medicinske škole Bjelovar“. Tekuća pomoć za javnu uslugu prijevoza putnika u cestovnom prometu kao i za linijski autobusni prijevoz planirana je u visini 2.340.000,00 EUR. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planira se povući iznos od 34.507,00 EUR za izradu programa zaštite okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije i ublažavanje klimatskih promjena. Od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za opremanje dvorane V. Pisanica planirana je pomoć u visini 30.968,00 EUR. Značajnija kapitalna pomoć u iznosu 398.170,00 EUR očekuje se za izgradnju školsko-sportske dvorane Gimnazija Bjelovar. Iz nacionalnog plana pomoći i otpornosti očekuje se 1.121.249,00 EUR za dogradnju i opremanje predškolske ustanove (Dječji vrtić Sirač), ulaganje u opremu osnovnih škola te izgradnju Područne škole Predavac. Za provedbu projekta „Revitalizacije prostora Bjelovarskog sajma“ Eko turizam 360, “ Opremanje i prenamjenu prostora Opće bolnice Bjelovar“ „Daruvarske toplice – Razvoj posebnog oblika zdravstvenog turizma“ iz Razvojnog sporazuma Sjever planirano je 1.062.010,00 EUR. Od „Hrvatskih voda“ za izradu projektne dokumentacije za navodnjavanje planiran je prihod u iznosu 233.600,00 EUR. Proračunski korisnici planirali su pomoći u visini 49.877.578,00 EUR koje se najvećim dijelom odnose se na pomoći za plaće korisnika u školstvu, zdravstvu, za provođenje Erasmus projekata, korisnika u školstvu te pomoć Općoj Bolnici Bjelovar za plaćanje kredita. Prihod od imovine u svom financijskom planu Županija je planirala u iznosu od 1.098.291,00 EUR, obuhvaća naknade za koncesije za pravo lova, lovozakupninu, koncesije na vodama i javnom dobru, distribuciju plina, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta te ostalih prihoda iznajmljivanja i imovine, naknadu za korištenje naftne luke i naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina te ostalih prihoda od nefinancijske imovine. Naknada za korištenje naftne luke i naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina u odnosu na prošlu godinu povećana je iz razloga puštanja u funkciju podzemnog skladišta plina u Grubišnom Polju. Korisnici su ovaj prihod planirali u iznosu od 26.597,00 EUR i najvećim dijelom se odnose na prihode od kamata na depozite po viđenju i prihode od iznajmljivanja imovine. Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Županija je planirala u iznosu 126.287,00 EUR (županijske upravne

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=