PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr elementarne nepogode uslijed olujnog nevremena koja će rasporediti jedinice lokalne samouprave prema utvrđenim kriterijima. U odnosu na prošlu godinu 60,67% povećan je plan rashoda za nabavu dugotrajne imovine uslijed planiranja dovršetka izgradnje SŠ dvorane Hercegovac, PŠ Predavac, opremanje dvorane V. Pisanica, dogradnja Gimnazije Bjelovar i kao najveći projekt opremanja i izgradnje Opće bolnice Bjelovar. Rashodi i izdaci proračuna planirani su na temelju ugovornih obveza, zatvaranja financijskih konstrukcija započetih projekata kako bi se isti priveli kraju, otvaranja novih projekata u skladu s izvornim dijelom planiranih prihoda proračuna te očekivanih pomoći iz Državnog proračuna. Planirani Rashodi i izdaci Proračuna Županije bez proračunskih korisnika u 2023. godini iznose 33.375.034,00 EUR. Iz općih prihoda i primitaka Proračuna u 2023. godini nastavlja se financiranje započetih projekata, zakonskih aktivnosti te novih projekata. Novi značajniji uvedeni projekti u proračunu za 2023. godinu: Oznaka Plan 2023. 2023 / 2022 Projekcija 2024. 2024 / 2023 Projekcija 2025. 2025 / 2024 SVEUKUPNO 2.032.300,00 89,56 1.581.055,00 84,52 1.581.055,00 99,01 A A000344 JAVNA USLUGA - PRIJEVOZ PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU 90.000,00 200.000,00 222,22 200.000,00 100 A A000381 SUFINANCIRANJE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE 13.272,00 19.908,00 150 19.908,00 100 A A000382 LINIJSKI AUTOBUSNI PRIJEVOZ 15.000,00 15.000,00 100 15.000,00 100 K K000163 VODOOPSKRBA BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE 55.000,00 55.000,00 100 55.000,00 100 A A000383 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA 464.530,00 464.530,00 100 464.530,00 100 A A000384 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA 13.273,00 13.273,00 100 13.273,00 100 K K000109 DOVRŠETAK IZGRADNJE ŠKOLSKOSPORTSKE DVORANE HERCEGOVAC 500.000,00 150,69 500.000,00 100 500.000,00 100 K K000159 OPREMANJE DVORANE OŠ VELIKA PISANICA 26.550,00 K K000160 SUFINANCIRANJE POSTAVLJANJA SOLARNE ELEKTRANE U OŠ M. LOVRAKA VELIKI GRĐEVAC 21.900,00 K K000162 DOGRADNJA I OPREMANJE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 686.076,00 A A000392 BOŽIĆNICA ZA UMIROVLJENIKE 66.360,00 66.360,00 100 66.360,00 100

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=